Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Fair Credit Slovakia, SE
IČO:47129701
Registračné číslo:270
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Európska spoločnosť (123)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Mlynské nivy 48
Mesto:Bratislava
PSČ:821 09
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:21.05.2014
Dátum zrušenia zápisu:09.11.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 13:05:00zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 9.11.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
16.12.2014 o 10:10:00zmena položky sídlo - ulica a číslo: Mliekarenská 8 -» Mlynské nivy 48
zmena položky sídlo - PSČ: 821 09 -» 821 09
zmena položky sídlo - obec: Bratislava -» Bratislava
24.07.2014 o 14:09:55zmena položky obchodné meno (v znení výpisu z obchodného registra, tzn. s právnou formou): EVERTIN TRADE SE -» Fair Credit Slovakia, SE
zmena položky sídlo - ulica a číslo: Tomášikova 26 -» Mliekarenská 8
zmena položky sídlo - PSČ: 821 01 -» 821 09
zmena položky sídlo - obec: Bratislava - Petržalka -» Bratislava
Činnosti: