Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:FASTFINANC, s.r.o.
IČO:47326786
Registračné číslo:240
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Miletičová 550/1
Mesto:Bratislava
PSČ:821 08
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:02.10.2013
Dátum zrušenia zápisu:25.05.2016
História zmien v zázname:
30.05.2016 o 09:30:30zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 25.5.2016
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
Činnosti: