Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Ferratum Slovakia, s.r.o.
IČO:43770207
Registračné číslo:48
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Jakubovo námestie 19
Mesto:Bratislava
PSČ:811 09
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:03.09.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:15.05.2012
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 14:37:24zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
10.09.2012 o 09:39:11zmena položky sídlo - ulica a číslo: Haanova 12 -» Jakubovo námestie 19
zmena položky sídlo - PSČ: 851 04 -» 811 09
zmena položky sídlo - obec: Bratislava -» Bratislava
15.05.2012 o 11:01:02zmena položky obchodné meno (v znení výpisu z obchodného registra, tzn. s právnou formou): Ferratum Slovakia s.r.o. -» Ferratum Slovakia, s.r.o.
zmena položky právna forma: Spol. s r. o. (112) -» Spol. s r. o. (112)
zmena položky druh veriteľa: iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery -» iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
zmena položky sídlo - ulica a číslo: Haanova 12 -» Haanova 12
zmena položky sídlo - PSČ: 851 04 -» 851 04
zmena položky sídlo - obec: Bratislava -» Bratislava
zmena položky sídlo - štát: Slovensko -» Slovensko
zmena položky podregister iných úverov: Nie -» Áno
Činnosti: