Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:FINANC PARTNERS s.r.o.
IČO:36783323
Registračné číslo:27
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Mostová 381
Mesto:Partizánske
PSČ:958 04
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:18.08.2010
Dátum zrušenia zápisu:01.07.2016
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:18.08.2010
Dátum zrušenia zápisu:01.07.2016
História zmien v zázname:
16.12.2016 o 13:07:24zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 1.7.2016
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 1.7.2016
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: j) udelené povolenie (§ 25f ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.)
Činnosti: