Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Finance credit, s.r.o.
IČO:46440291
Registračné číslo:164
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Za kasárňou 1
Mesto:Bratislava
PSČ:83103
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:14.12.2011
Dátum zrušenia zápisu:14.03.2014
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:14.12.2011
Dátum zrušenia zápisu:14.03.2014
História zmien v zázname:
14.03.2014 o 12:05:47zrušenie zápisu v podregistri spotrebiteľské úvery
14.03.2014 o 12:05:47zrušenie zápisu v podregistri ostatné úvery
09.07.2012 o 10:57:41zmena položky sídlo - ulica a číslo: Medená 5 -» Za kasárňou 1
zmena položky sídlo - PSČ: 81102 -» 83103
Činnosti: