Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:FINANCE EURO s.r.o.
IČO:46900918
Registračné číslo:243
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Trnavská cesta 23/a
Mesto:Bratislava
PSČ:82108
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:11.10.2013
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:11.10.2013
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
19.02.2016 o 13:37:02zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: l) zamietnutá žiadosť o povolenie
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: l) zamietnutá žiadosť o povolenie
Činnosti: