Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:Finance4you, a.s.
IČO:43906915
Registračné číslo:136
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Akc. spol. (121)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Sekurisova 16
Mesto:Bratislava
PSČ:841 02
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:21.04.2011
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
26.02.2016 o 14:36:54zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
06.10.2014 o 08:58:12zmena položky sídlo - ulica a číslo: Pod Rovnicami 42 -» Sekurisova 16
zmena položky sídlo - PSČ: 841 04 -» 841 02
zmena položky sídlo - obec: Bratislava -» Bratislava
22.03.2013 o 12:56:01zmena položky obchodné meno (v znení výpisu z obchodného registra, tzn. s právnou formou): SMART Capital,a.s -» Finance4you, a.s.
15.11.2011 o 10:43:01zmena položky sídlo - ulica a číslo: Zámocká 30 -» Pod Rovnicami 42
zmena položky sídlo - PSČ: 811 01 -» 841 04
Činnosti: