Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Obchodné meno:FINANCREAL s.r.o.
IČO:36339334
Registračné číslo:13
Typ osoby:právnická osoba
Právna forma:Spol. s r. o. (112)
Druh veriteľa:iná spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské/iné úvery
Adresa sídla
Ulica:Bezručova 1191/3
Mesto:Trenčín
PSČ:911 01
Štát:Slovensko
Register veriteľov
Dátum zápisu:29.07.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
Podregister iných veriteľov
Dátum zápisu:29.07.2010
Dátum zrušenia zápisu:31.08.2015
História zmien v zázname:
17.02.2016 o 13:20:30zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri spotrebiteľské úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
zápis položky dátum zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: 31.8.2015
zápis položky dôvod zrušenia zápisu v registri ostatné úvery: k) nepodal žiadosť o povolenie alebo povolenie pre iného veriteľa (§ 25f ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z.)
09.09.2010 o 13:05:11zmena položky obchodné meno: Financreal -» FINANCREAL s.r.o.
zmena položky právna forma: Spol. s r. o. (112) -» Spol. s r. o. (112)
Činnosti: