Register veriteľov a podregister iných veriteľov

Ak chcete zobraziť len niektoré záznamy, zadajte do filtra meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Spolu 279 záznamov.

Nasledujúcu tabuľku je možné zoradiť poľa želaného kritéria kliknutím na názov stĺpca.

str. 1 -2- 3 4 .. 10

Za správnosť a úplnosť údajov zodpovedal veriteľ.